Helsinki is building embankments to curb rising sea level

Already for years Helsinki City geo department has planned the foundations and the ground for building land in the Helsinki region so that it takes into account a rise of sea level of 2 meters. For example the Arabianranta area has such elaborate foundations. Now Helsinki is preparing for the effects of the environmental changes by also building earth dams on coastal areas. Considering the costs of housing in Helsinki already today, the economic impacts of climate change is starting to show in a very tangible way. Also the coming new regulations on curbing energy use in buildings will show soon in the building costs. Is it finally only the effect of climate change on our own wallets that will make our consumer culture change?

Since Finland has a rise of land level, the effects of rising sea level are not as great as in areas with sinking land. The Benelux countries are facing some tough times… //aito

Helsingfors bygger jordvallar

Publicerad: 12/01 20:20 ›uppdaterad: 12/01 20:20

I de finländska kuststäderna garderar man sig för översvämningar. Utöver Helsingfors förbättrar man också vallarna i städer på Finlands sydvästkust.

Särskilt Helsingfors drabbades av översvämningar under trettondagshelgen 2005, då havsvattennivån steg rekordhögt. Nu tänker staden skydda sina mest känsliga områden med ett par meter höga jordvallar. Vallar byggs bland annat i Degerö, Marudd och Nordsjö. Det beräknas ta tio år att bygga vallarna på alla ställen.

Dessutom byggs vallar i Björneborg och Lovisa. Bryggområdet i Åbo hamn höjs och Salo planerar ett bättre skydd.

– Det mest översvämningskänsliga området i sydvästra Finland är Björneborg, säger ingenjör Juha-Pekka Triipponen vid sydvästra Finlands miljöcentral. Det beror på att Kumo älv rinner genom staden och utmynnar i en lång havsvik. Om havsnivån och vattennivån i älven samtidigt står högt leder det lätt till översvämning.

Den internationella klimatpanelen IPCC förutspår att vattennivån i oceanerna kommer att stiga med 20-60 centimeter under de kommande åren.

Forskaren Antti Kangas vid Havsforskningsinstitutet säger att nivån i Östersjön kan höjas till och med litet mer än genomsnittet. Största delen av Finland skyddas dock av landhöjningen som började efter istiden.

I Finska viken är höjningen rätt långsam, och därför ser höjningen av havsnivån och landhöjningen på Helsingfors stränder ut att upphäva varandra. Efter 100 år väntas havsvattnet i Helsingfors vara på ungefär samma nivå som i dag medan den i Vasa kan vara cirka 40 centimeter lägre. FNB

HBL

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s