Expert gives Helsinki car strategy low points

The Danish architect professor Jan Gehl gives Helsinki´s startegy on cars low points. Jan Gehl has much experience in making city centers more pedestrian friendly and active; he has developped these issues in for example cities like Melbourne, London, Zürich, Edinburgh, Rotterdam and New York. In many other bigger cities politicians have woken up to develop the city chore for people, by reducing cars. This boosts business and also tourism, the professor points out. People are drawn to cities because of their quality of urban life. It is not a question of banning cars, Gehl says, but the stategy to put traffic first is devastating for city centres. In Helsinki, instead of developing the city centre into a more pleasant place for people, political decisions on planning force the pedestrians underground into tunnels and spaces without daylight, Jan Gehl criticizes.

The newly appointed Helsinki Mayor for City Planning and Real Estate Hannu Penttilä does not want to comment on Jan Gehl´s views. He needs time to study the case, he says. We hope to hear his opinion one day soon. //aito

Storstadsarkitektur

Expert risar Helsingfors satsning på bilar

HBL Publicerad: 19/01 21:11

Allt fler stora städer gör det, gör tillvaron sur för bilarna i innerstan och tar tillbaka rummet för mänskligt umgänge. Det säger danske arkitekten Jan Gehl. Köpenhamn är föregångaren, Sydney ska ta efter men Helsingfors går sin egen väg.

Jan Gehl har ägnat nästan femtio år åt att skapa mer mänskligt, fotgängarvänligt livsrum i storstäderna. Han är arkitekt och professor och har varit engagerad i starten av förändringen i Köpenhamn. Där insåg beslutsfattarna redan i början av 60-talet att det var dags att återerövra staden och skapa miljöer för människor som möts till fots eller på cykel.

– Utvecklingen har visat att Köpenhamn inte valde fel. Jämfört med mitten av 80-talet rör sig nu fyra gånger fler fotgängare i innerstan och 36 procent av köpenhamnarna åker cykel till jobbet. Innerstan pulserar av liv. Av mänskligt liv.

Köpenhamn ordnade om sitt centrum utgående från fotgängarna och cyklisterna, befriade torg och kvarter från bilar och gjorde allt besvärligare för bilisten.

– Det handlar inte om antingen eller. Men bilarna ska inte få dominera, de ska inte uppta allt rum, fylla alla trottoarkanter och alla torg.

Han skrattar högt åt det ständiga påståendet om att innerstans varuhus och butiker går i konkurs om folk inte kan köra i centrum i egen bil och parkera överallt.

– Tvärtom, och de flesta storstäder upplever samma trend. I dag har folk mera fritid, studerar längre, lever längre, reser mycket, skaffar barn senare och är allt starkare urbant orienterade.

– Folk är inriktade på att njuta av livets goda och söker upplevelser och umgänge i det urbana landskapet, de väljer platser som lämpar sig för möten mellan människor. Människor trivs bland människor, i kvarter som håller liten, mänsklig skala, kvarter som är fyllda av visuell mångsidighet, aktiviteter, museer, kaféer, krogar och biografer, säger Gehl och tillägger att all den där shoppingen kommer vid sidan om.

Han tar också kål på myten om att de stora shoppingcentren i förorterna konkurrerar ut shoppandet i innerstan.

– När du har besökt ett stort shoppingcentrum har du besökt dem alla. De är alla likadana. Och de bjuder aldrig på upplevelser som flanerande i urbana kvarter. Han säger att den ekonomiska utvecklingen i städer som Köpenhamn och till exempel Melbourne som har satsat stort på att förbättra fotgängarnas livsrum är god.

– Tillströmningen av folk till innerstan leder till nya jobb och värdet på fastigheterna stiger.

Jan Gehl och hans arkitekter på kontoret i Köpenhamn är flitigt anlitade i hela världen. De har målat visioner och gjort planer för städer som Melbourne, London, Zürich, Edinburgh, Rotterdam och New York.

New York ska minska trafiken på Manhattan och inför trängselavgifter i likhet med London. Nu har Sydney hakat på trenden och ska åtgärda miljön utgående från en rapport av Gehl.

– Sydney är en skön stad, säger Gehl men ingen är så liten som fotgängaren i centrum av Sydney. Det finns inte en korsning eller gata som inte skulle utgå från bilen och bilisten. Folk som rör sig till fots är hänvisade till smala, trånga trottoarer och trafikljusen växlar så snabbt att inte ens den flinkaste fotgängare hinner kvista över gatan innan röd gubbe lyser. Gågatorna och torgen är bokstavligen underordnade trafiken och under centrum av Sydney löper ett nätverk av promenadstråk med en sammanlagd längd på 2,5 kilometer. Tunga motorvägar löper tvärs över innerstan och nere i den berömda hamnen med det spektakulära operahuset blockerar en massiv tågstation i betong utsikten.

Gehl föreslår att Sydney river den stora motorvägen, bygger torg och breddar trottoarer på bekostnad av bilarna och skapar plats så att folk kan krypa ut ur den underjordiska gångarna. Hans förslag har fått gott mottagande. Kampanjen kallas Take back the city, Återerövra staden.

Även om Sydney med sina drygt 4 miljoner invånare är av annan kaliber än Helsingfors finns ingen anledning till att Helsingfors inte borde se Sydneys innerstad som ett avskräckande exempel.

– Helsingfors är en vacker stad och har all potential. Men trafiken väger tungt och hur förvaltar staden närheten till havet? Var finns de trivsamma torgen och de intima mötesplatserna? Esplanadparken är det lysande undantaget, säger Gehl och tillägger:

– I städer som Helsingfors hänvisar man ofta till klimatet men varför ska man skapa artificiella rum för årets tjugo dåliga dagar när det finns tvåhundra fina. Under de där värsta dagarna kan man väl klä på sig ordentligt.

Han nämner att utesäsongen blir längre om förutsättningarna för umgänge utomhus blir bättre, det vill säga att trivseln ökar på bekostnad av bilarna.

– Förr träffades köpenhamnarna på kaféer och torg mellan maj och augusti. I dag mellan mars och jul.

Gehl understryker att Helsingfors har en hel del att lära av de övriga nordiska huvudstäderna som strävar att fösa bort innerstadstrafiken och upplåta uterummet åt stadsborna. Helsingfors å sin sida leder folk i tunnlar och ger plats åt bilar och p-platser.

– Stockholm införde trängselavgift på prov. Sedan röstade man om avgifterna och valde att behålla dem. Nu njuter stockholmarna. Människan är gjord för att promenera på sina två fötter.
HBL (link)

www.gehlarchitects.dk

Jan Gehl storstadsarkitektur

Advertisement

One thought on “Expert gives Helsinki car strategy low points

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s