Energy from waste and the bottom of the sea

Vaasa Housing Exhibition runs on waste

The houses at the Housing Exhibition 2008 in Vaasa will be heated by energy from the old abandoned waste dump and by energy from the bottom of the sea.

-“We realized that the temperature of the sea bottom a few metres deep will remain at +8-9 degrees celsius even in the coldest winter. Up on land at the same depth the temperature is only +3-4 degrees. “, one of the two innovators of the idea tells. “Even the experts were surprised”.

The housing exhibition area has its own energy station that transforms and moves out the energy into the city´s energy network. The methane gas taken to use from the old waste dump in Suvilahti will last for twenty years, but the sea is a huge energy reservoir. “There is potential for the future”, Mauri Lieskoski says.//aito

Sunnanvik

Från den nedlagda sopstationen i Sunnanvik transporteras metangas till en nybyggd energianläggning. Enheten, utrustad med bränslecell och mikroturbiner, producerar el och värme som sedan körs ut i Vasa Elektriskas nät. Totalt får över 40 småhus och tre höghus sin el- och värmeenergi via mässans kraftverk.
Juvelen i kronan är det lågtemperaturnät som suger upp jordvärme från ett 40 meter tjockt sedimentlager på havsbottnen. Nästan åtta kilometer rör är begravda under vattenytan i Stadsfjärden.
– Nätet ska vara i bruk året runt. På somrarna används det till att kyla ner husen, säger Mauri Lieskoski på företaget Mateve.
Det var Vasaborna Lieskoski och Pertti Reinikainen som gjorde den sensationella upptäckten. Deras mätningar visade att medeltemperaturen i jordlagret är 8–9 grader på 3–4 meters djup – vintertid. Uppe på landbacken, i torr mark, är motsvarande temperatur 3–4 grader.
– Haven och insjöarna är stora solpaneler. Det handlar om enorma energikällor och värmeförråd, säger Lieskoski.
– Den största utmaningen består i att fördela värmen på ett jämnt sätt. Det fungerar bra på ett avgränsat område men vi vet inte hur långt man kan transportera havsvärmen. Det krävs mera forskning.
Fyndet överraskade energispecialisten Jarmo Kallio på Geologiska forskningscentralen.
– Bottensedimentet lagrar solvärme effektivt under sommaren. Tack vare vattenmassorna avkyls det inte ens under kalla perioder. Här finns stor potential.
Framtidens teknik
Bränslecellen har utvecklats av Wärtsilä. Kraftverket är det första i sitt slag som drivs med gas från en avstjälpningsplats. Mikroturbinerna och bränslecellen producerar en energimängd som motsvarar den årliga förbrukningen för 150 egnahem.
– Enheten tillverkar miljövänlig el- och värmeenergi med mycket hög verkningsgrad. Utsläppen ligger på en ultralåg nivå. Om några år kan man börja använda tekniken kommersiellt i hotell och butiker. Vi kommer till exempel att testa bränsleceller i fartygsmotorer, säger Juha Kytölä, vd på Wärtsilä Finland.
Sopstationen är ingen evig gasleverantör. Enligt Kytönen räcker metangasen i minst tjugo år, kanske längre.
– Fördelarna med decentraliserad energiproduktion är att kraftverken kan utnyttja lokala energikällor effektivare. Dessutom blir bränsletransporterna kortare.
Stort intresse
Enligt Henrik Vehkaoja är lågtemperaturnätet en relativt billig affär för husbyggarna.
– Investeringskostnaderna är höga, men driften är billig. Intresset har varit stort. Merparten av husen kommer att vara anslutna till nätet.
Anslutningsavgiften för ett egnahem är 1 500 euro plus moms. Energiförbrukningen mäts inte men hushållen betalar en bruksrättsavgift på 2,50 euro plus moms per uppvärmd kvadratmeter och år.
Satsningen i Vasa har väckt uppmärksamhet också utomlands. I den senaste upplagan av State of the World, som ges ut av Worldwatch-institutet, används Vasaprojektet som exempel på att det går att producera energi ur biogas från avstjälpningsplatsen.

– Projektet kan tjäna som föredöme för hela energisektorn. Det här är hållbar utveckling och ekologiskt boende, säger projektchef Keijo Ullakko.

Vasa bostadsmässa

(link) HBL continue>

(link) Pohjalainen

(link) Asuntomessut

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s